แทป ต่างใจเดียวกัน ละอองฟอง

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 3.23
Instru เริ่ม 2.47
Hook 2 เริ่ม 2.09
Verse 2 เริ่ม 1.25
Hook 1 เริ่ม 1.05
Verse 1 เริ่ม 0.37
[คอร์ด ต่างใจเดียวกัน ละอองฟอง]
Blogspot - Wordpress - Pinterest