แทป เมา (เวอร์ชั่นลูกทุ่ง) เด็กเลี้ยงควาย

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Drum !!!!!
[คอร์ด เมา (เวอร์ชั่นลูกทุ่ง) เด็กเลี้ยงควาย]
Blogspot - Wordpress - Pinterest