แทป โง่ก็แค่เงียบ PANCAKE

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 2.54
Instru เริ่ม 2.26
Hook เริ่ม 1.57
Verse เริ่ม 1.30
[คอร์ด โง่ก็แค่เงียบ PANCAKE]
Blogspot - Wordpress - Pinterest