แทป ที่รัก พริกไทย

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 3.11
Instru เริ่ม 2.43
Hook 2 เริ่ม 2.15
Verse 2 เริ่ม 1.47
Hook 1 เริ่ม 1.05
Verse 1 เริ่ม 0.24
Intro เริ่ม 0.00
[คอร์ด ที่รัก พริกไทย]
Blogspot - Wordpress - Pinterest