น้ำมันแพงเนื้อเพลง | เนื้อเพลง น้ำมันแพง อ.ไข่ มาลีฮวนน่า น๊อต ไผ่ร้อยกอ


น้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
ถึงตอนดับไฟมีอะไรเราก็เริ่มฝอย
ใกล้เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อย
น้ำมันมีน้อยมืดหน่อยก็ทนเอานิด
น้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
ถึงตอนดับไฟดูอะไรมันก็มืดมิด
ถูกนิดถูกหน่อยอย่าถือมือมันชอบสะกิด
ถูกน้อยถูกนิดก็อย่าไปคิดอะไรเลย
พวกเราชาวนาชาวไร่ห่างไกลบางกอกหนักหนา
ไม่มีไฟฟ้าอย่าไปฝันถึงมันเลย
เรามาจุดตะเกียงไม่ต้องเสี่ยงทรามเชย
แต่โอ้อกเอ๋ยน้ำมันไหนดันมาแพง
น้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
ถึงตอนดับไฟขวัญใจไม่ต้องระแวงถ้าพี่ก้าวก่ายล่วงเกินเชิญให้น้องคิดแช่งความรักรุนแรง
น้ำมันแพงเลยดับไฟคุยกัน
น้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
ถึงตอนดับไฟมีอะไรเราก็เริ่มฝอย
ใกล้เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยน้ำมันมีน้อย
มืดหน่อยก็ทนเอานิดน้ำมันขาดแคลน
คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟถึงตอนดับไฟ
ดูอะไรมันก็มืดมิดถูกนิดถูกหน่อยอย่าถือ
มือมันชอบสะกิดถูกน้อยถูกนิด
ก็อย่าไปคิดอะไรเลยพวกเราชาวนาชาวไร่
ห่างไกลบางกอกหนักหนาไม่มีไฟฟ้า
อย่าไปฝันถึงมันเลยเรามาจุดตะเกียง
ไม่ต้องเสี่ยงทรามเชยแต่โอ้อกเอ๋ย
น้ำมันไหนดันมาแพงน้ำมันขาดแคลน
คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟถึงตอนดับไฟ
ขวัญใจไม่ต้องระแวงถ้าพี่ก้าวก่ายล่วงเกิน
เชิญให้น้องคิดแช่งความรักรุนแรง
น้ำมันแพงเลยดับไฟคุยกันผ่านไปนะครับ.......
เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส

คอร์ดเพลง อ.ไข่ มาลีฮวนน่า น๊อต ไผ่ร้อยกอ

คอร์ดเพลง น้ำมันแพง
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest