จึ๊กกะดึ๋ยแทปเบส | แทปเบส จึ๊กกะดึ๋ย S2J [วงศิษย์2จารย์]

!!!!! เพลงนี้ไม่มี แทปเบส จึ๊กกะดึ๋ย !!!!!
[กดเพื่อไปหน้าขอเพลง] [กดเพื่อไปหน้าคอร์ดกีต้าร์ ]


จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกกะดึ๋ย
จึ๊กกะดึ่ย นั่นน่ะ นั่นนะ
จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกะดึ๋ย
จึ๊กกะดึ่ย นั่นนะ นั่นนะ

เซาะเงาะแซะแงะเอ๊าะเลาะแอ๊ะและอุ๊ลุอิ๊ลิ
ครุครุคริคริงุงุงิงิงุบงุบงับงับ
ง๊อกง๊อกแง๊กแง๊กก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บ
มุบมุบมับมับดุ๊บดุ๊บดั๊บดั๊บดุกดุกดิกดิก

อันภาษาคนยุคสมัยนี้ มันมาเปลี่ยนไป
อันภาษาไทยยุคสมัยนี้ มันมาเปลี่ยนแปลง
เป็นโลกยุคใหม่ที่คนชอบใช้ภาษาแสลง
ฉันงงเเฮงๆ ยามฉันได้ยินฉันตามไม่ทัน

จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นนะ นั่นนะ
จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นนะ นั่นนะ

มุมุมิมิตุ๊ลุติ๊ลิต๊อกล๊อกต๊อกแล๊ก
ป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กด๊อกด๊อกแด๊กแด๊กปุ๊ปุ๊ป๊ะป๊ะ
กี่ดี่ก่อด่อก่อจ่อแก่แจ่อุ๊ยุอ๊ะยะ
อิ๊ปิอ๊ะปะอิ๊จิอ๊ะจ๊ะ อะอะอุอุ

อันภาษาคนยุคสมัยนี้ นั้นมาเปลี่ยนไป
อันภาษาไทยยุคสมัยนี้ นั้นมาเปลี่ยนแปลง
เป็นโลกยุคใหม่ที่คนชอบใช้ภาษาแสลง
ฉันงงเเฮงๆ ยามฉันได้ยินฉันตามไม่ทัน

จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นน่ะ นั่นนะ
จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นนะ นั่นนะ

เธอเดินมา ตอนเป็ดแหบคนบนปากโอ่ง
เสือโคร่งกินลูกชิ้นยืนโบกรถแท็กซี่คนบ้านเดียวกัน
ฉันอยู่ปากซอย ฉันอยู่ปากซอย
พอเธอโผล่มาเจ๊อะกัน พอเธอโผล่มาเจ๊อะกัน
ฉันก็เลยมีอัน

จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นน่ะ นั่นนะ
จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นนะ นั่นนะ

จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นน่ะ นั่นนะ
จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยอ่าจึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย หันใจบ่ทัน

จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นน่ะ นั่นนะ
จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นนะ นั่นนะ

เธอเดินมา เธอเดินมา
ตอนเป็ดแหบคนบนปากโอ่ง
เสือโคร่งกินลูกชิ้นยืนโบกรถแท็กซี่คนบ้านเดียวกัน
ฉันอยู่ปากซอย ฉันอยู่ปากซอย
พอเธอโผล่มาเจ๊อะกัน ฉันก็เลยมีอัน แง๊น แง๊น

เธอเดินมา เป็ดแหบคนบนปากโอ่ง
ฉันอยู่ปากซอยพอเธอโผล่มาเจ๊อะกัน

จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นน่ะ นั่นนะ
จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นนะ นั่นนะ

จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นน่ะ นั่นนะ
จึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ยจึ๊กกะดึ๋ยจึ๊กกะดึ่ย
นั่นนะ นั่นนะ


เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส

คอร์ดเพลง S2J [วงศิษย์2จารย์]

คอร์ดเพลง จึ๊กกะดึ๋ย
คอร์ดเพลง ของลับ
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest