คอร์ด The Kind of Love We Make Luke Combs

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส
We've been burnin' both ends
Keepin' the lights on
So I've been thinkin' we need
A little time alone
So whatcha say we cancel our plans?
Tonight, I'm only gonna be your man
Let's get some candles burnin'
And some records turnin'
All the lights down low
Take it nice and slow
The way your body's movin'
Keep doin' what you're doin'
To me all night long
Writin' our love song
Girl, I want it, gotta have it
Let the passion take us to a higher place
Makin' the kind of love we make
Well, there ain't no way, baby
To get me out this house
When you look this good
What could I even think about? Oh
Besides turnin' round and lockin' the door
Watchin' your red dress fall to the floor
Let's get some candles burnin'
And some records turnin'
All the lights down low
Take it nice and slow
The way your body's movin'
Keep doin' what you're doin'
To me all night long
Writin' our love song
Girl, I want it, gotta have it
Let the passion take us to a higher place
Makin' the kind of love we make
Kind of love we make
So whatcha say we cancel our plans?
Tonight, I'm only gonna be your man
Let's get some candles burnin'
Some records turnin'
All the lights down low
Take it nice and slow
The way your body's movin'
Keep doin' what you're doin'
To me all night long
Writin' our love song
Girl, I want it, gotta have it
Let the passion take us to a higher place
Girl, I want it, gotta have it
Let the passion take us to a higher place
Makin' the kind of love we make
Kind of love we make
Makin' the kind of love we make

คอร์ดเพลง Luke Combs

คอร์ดเพลง Better Together
คอร์ดเพลง When_It_Rains_It_Pours
คอร์ดเพลง She_Got_the_Best_of_Me
คอร์ดเพลง Beer Never Broke My Heart
คอร์ดเพลง Forever After All
คอร์ดเพลง Beautiful_Crazy
คอร์ดเพลง Cold As You
คอร์ดเพลง Houston_We_Got_a_Problem
คอร์ดเพลง Must_ve_Never_Met_You
คอร์ดเพลง The Kind of Love We Make

คอร์ดเพลง Luke Combs

คอร์ดเพลง One_Number_Away
คอร์ดเพลง Hurricane
คอร์ดเพลง Doin This
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest