คอร์ด วาสนาอีแหล่ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส
แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แหล่ แล แล้

เกิดมาก่ะบ่คือผู้ได๋
มันอื้ดลื้ดได้ใจแท้น้อวาสนา
พ่อแม่กะคือจั่งขาวอยู่นา
พ่อแม่กะคือจั่งขาวอยู่นา
แต่ข่อยนิติ๊ละ อ๊ะ อะ อ่ะ อะ อ๊ะ อะ อ่ะ อะ
กะเทิ่งแหล่เทิ้งดำ

ผู้บ่าวกะบ่เคยมัก
ย่อนข้อยแลคัก อกหักเป็นประจำ
ว่าแต่ข่อยหน้าคือแมงระงำ
จังแม่นเจ็บเจ็บแท้น้อแต่ละคำ
ฮู้อยู่ดอกว่าดำ อ๊ะ อะ อ่ะ อะ อ๊ะ อะ อ่ะ อะ
กะอย่าสิตอกย้ำหลายเด้อพี่

วาสนาอิแหล่ ไผสิมาแลลิโตนแหล่แหน่ติ๊
ถึงมันแหล่สิผิวพรรณบ่ดี ถึงมันแหล่สิเกิดมาดำปี้ปี้
อีแหล่คนนี้ อิ้ อี อิ่ อี อิ้ อี อิ่ อี ก็มีม่องดีอยู่เด้อ จ๊ะ

วาสนาอิแหล่ ไผสิมาแลลิโตนแหล่แหน่ติ๊
ถึงมันแหล่ กะแหล่งามเด้อพี่
ถึงมันแหล่สิเกิดมาดำขี้หลี
อีแหล่คนนี้ อิ้ อี อิ่ อี อิ้ อี อิ่ อี ก็มีม่องดีอยู่เด้อ จ๊ะ

เกิดมาก็บ่คือหมู่ ดำคือควายตู้ รู้ตัวดีเสมอ
ถึงแม่นข่อยบ่งามสวยเลิศเลอ
ถึงแม่นข่อยบ่งามสวยเลิศเลอ
ถ้าอ้ายได้เจอ แล้วอ้ายสิติดใจ
ถ้าอ้ายได้เจอ เอ๊อะ เออ เอ่อะ เออ เอ๊อะ เออ เอ่อะ เออ แล้วอ้ายสิติดใจ

วาสนาอิแหล่ ไผสิมาแลลิโตนแหล่แหน่ติ๊
ถึงมันแหล่สิผิวพรรณบ่ดี ถึงมันแหล่สิเกิดมาดำปี้ปี้
อีแหล่คนนี้ อิ้ อี อิ่ อี อิ้ อี อิ่ อี ก็มีม่องดีอยู่เด้อ จ๊ะ

วาสนาอิแหล่ ไผสิมาแลลิโตนแหล่แหน่ติ๊
ถึงมันแหล่ กะแหล่งามเด้อพี่
ถึงมันแหล่สิเกิดมาดำขี้หลี
อีแหล่คนนี้ อิ้ อี อิ่ อี อิ้ อี อิ่ อี ก็มีม่องดีอยู่เด้อ จ๊ะ

เกิดมาก็บ่คือหมู่ ดำคือควายตู้ รู้ตัวดีเสมอ
ถึงแม่นข่อยบ่งามสวยเลิศเลอ
ถึงแม่นข่อยบ่งามสวยเลิศเลอ
ถ้าอ้ายได้เจอ แล้วอ้ายสิติดใจ
ถ้าอ้ายได้เจอ เอ๊อะ เออ เอ่อะ เออ เอ๊อะ เออ เอ่อะ เออ แล้วอ้ายสิติดใจ

แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แหล่ แล แล้
แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แหล่ แล แล้

คอร์ดเพลง ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์

คอร์ดเพลง กระจกวิเศษ
คอร์ดเพลง วาสนาอีแหล่
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest