เป็นที่พอพระทัยเนื้อเพลง | เนื้อเพลง เป็นที่พอพระทัย ฝน วารุณี

ข้ากลับมายืนต่อหน้าพระพักตร์พระองค์
ในความกังวลและสับสนเมื่อหัวใจหวั่นไหว

โปรดทรงสอน สิ่งไหนที่มีความหมาย
สิ่งที่ข้าควรใส่ใจ ข้าจะเรียนรู้เชื่อฟัง

เพื่อให้ข้าเป็นที่พอพระทัยพระองค์
ให้มั่นคงและไม่เดินหลงไป
จะสุขสมหรือพบวันลำบาก
ให้ข้ายอมจำนนสุดหัวใจ
ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงนำ

โปรดนำให้ข้าได้ยินเสียงของพระองค์
ท่ามกลางถ้อยคำที่สับสน อย่าให้ใจหวั่นไหว

โปรดทรงสอน สิ่งไหนที่มีความหมาย
สิ่งที่ข้าควรใส่ใจ ข้าจะเรียนรู้เชื่อฟัง

เพื่อให้ข้าเป็นที่พอพระทัยพระองค์
ให้มั่นคงและไม่เดินหลงไป
จะสุขสมหรือพบวันลำบาก
ให้ข้ายอมจำนนสุดหัวใจ
ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงนำ

เพื่อให้ข้าเป็นที่พอพระทัยพระองค์
ให้มั่นคงและไม่เดินหลงไป
จะสุขสมหรือพบวันลำบาก
ให้ข้ายอมจำนนสุดหัวใจ
ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงนำ

เพื่อให้ข้าเป็นที่พอพระทัยพระองค์
ให้มั่นคงและไม่เดินหลงไป
จะสุขสมหรือพบวันลำบาก
ให้ข้ายอมจำนนสุดหัวใจ
ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงนำ

ทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส

คอร์ดเพลง ฝน วารุณี

คอร์ดเพลง เป็นที่พอพระทัย
คอร์ดเพลง ใจตอบมา
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest