คอร์ด The Writing On The Wall Iron Maiden

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส
Across a painted desert lies a train of vagabonds
All that's left of what we were, it's what we have become
Once our empires glorious but now the empire's gone
The dead gave us the time to live and now our time is done
Now we are victorious, we've become our slaves
A land of hope and glory, building graveyards for the brave
Have you seen the writing on the wall?
Have you seen that writing?
Can you see the riders on the storm?
Can you see them riding?
Can you see them riding?
Holding on to fury, is that all we ever know?
Ignorance our judge and jury all we've got to show
From Hollywood to Babylon, holy war to kingdom come
On a trail of dust and ashes, when the burning sky is done
A tide of change is coming and that is what you fear
The earthquake is a coming, but you don't want to hear
You're just too blind to see
Have you seen the writing on the wall?
Have you seen that writing?
Can you see the riders on the storm?
Can you see them riding?
Can you see them riding, riding next to you?
Have you seen the writing on the wall?
Have you seen that writing?
Can you see the riders on the storm?
Can you see them riding?
Have you seen the writing on the wall?
Have you seen that writing?
Can you see the riders on the storm?
Can you see them riding?
Can you see them riding, riding next to you?

คอร์ดเพลง Iron Maiden

คอร์ดเพลง The Man Who Would Be King
คอร์ดเพลง The Writing On The Wall
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest