คอร์ด The Best Part gardenstate & Bien

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส
When you come into my mind, I lose track of the time
And I dream a dream of you running into my arms
The sun is waiting for the moon, like I wait all day for you
When I see your eyes full of stars, I know
This is the best part
This is the best part
This is the best part
This is the best part, oh-oh-oh
When you do what you do to my heart
This is the best part
This is the best part
This is the best part
This is the best part
This is the best part, oh-oh-oh
When you do what you do to my heart
This is the best part
Hear the echoes of your voice chasing me down the hall
And you call out my name like it's a piece of art
When we're together it's meant to be, I love the way you love me
We laugh, we smile, here we are, we know
This is the best part
This is the best part
This is the best part
This is the best part, oh-oh-oh
When you do what you do to my heart
This is the best part
This is the best part
This is the best part
This is the best part
This is the best part, oh-oh-oh
When you do what you do to my heart
This is the best part
Waking up, sleeping in, afternoon day dreaming with you
Spending time taking the view, I love everything we do
This is the best part
This is the best part
This is the best part
This is the best part, oh-oh-oh
When you do what you do to my heart
This is the best part
This is the best part
This is the best part
This is the best part
This is the best part, oh-oh-oh
When you do what you do to my heart
This is the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part
You are the best part

คอร์ดเพลง gardenstate & Bien

คอร์ดเพลง The Best Part
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest