คอร์ด วอเอ๊ะๆ (โอเค อายูเรดี้ ) วงไม้เลื้อย

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส
OK Are you ready? วอลอโพโลโท รอเพเดเพเดพอไลแทส

* วอ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ วอ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ วอ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ วอ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ

วอ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ วอ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ วอ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ วอ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ

Pon di Throne Locking it just like that

( * )

Three Two One How you like that แต เเด เเดท แต เเด เเดท

Look at me อาระ บูม บูม บูม How you like that แต เเด เเดท แต เเด เเดท แต เเด

เเดท แต เเด เเดท Look at you now look at me Look at you now look at me

Look at you now look at me Look at you now look at me

Look at you now look at me Look at you now look at me

Look at you now you How you like that

( * , * )

คอร์ดเพลง วงไม้เลื้อย

คอร์ดเพลง วอเอ๊ะๆ (โอเค อายูเรดี้ )
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest