คอร์ด Freeze Kygo

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส
We're out on the rooftop of your car, under the sky
I'll tell you the truth crossing my heart, hoping to die
I don't know nobody, like you know nobody
Hey, ooh, ah, ah, ah
I'm watching a star, million light years away
I wish I could pause, and hit replay
Yeah
'Cause summers go so fast
Darlin', can we freeze?
Let me save this perfect memory
Remember how it feels like flying in the dark
Like I must be awake inside a dream
Darlin', can we freeze?
'Cause even though you're right here nеxt to me
A part of me still feels like nothing еver lasts
Like I'm already missin' you and me
Oh-oh, can we freeze?
Darlin', can we freeze?
Oh-oh, can we freeze?
Darlin', can we freeze?
Oh-oh, can we freeze?
Why am I like this? Why does my mind go racing?
This beautiful silence, but I feel like I'm always waiting
Like it's just a matter of time 'til it shatters
Darlin', can we freeze?
Let me save this perfect memory
Remember how it feels like flying in the dark
Like I must be awake inside a dream
Darlin', can we freeze?
'Cause even though you're right here next to me
A part of me still feels like nothing ever lasts
Like I'm already missin' you and me
Oh-oh, can we freeze?
Oh-oh, can we freeze?
Darlin', can we freeze?
Darlin', can we freeze?
Can we freeze?

คอร์ดเพลง Kygo

คอร์ดเพลง Raging
คอร์ดเพลง Remind_Me_to_Forget
คอร์ดเพลง Born_To_Be_Yours
คอร์ดเพลง Stargazing
คอร์ดเพลง The_Show
คอร์ดเพลง Here_For_You
คอร์ดเพลง Stole The Show
คอร์ดเพลง Freeze
คอร์ดเพลง Think About You
คอร์ดเพลง Dancing

คอร์ดเพลง Kygo

คอร์ดเพลง First_Time
คอร์ดเพลง Firestone
คอร์ดเพลง Love Me Now
คอร์ดเพลง Nothing Left ukulele
คอร์ดเพลง Fiction
คอร์ดเพลง It_Ain't_Me
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest