คอร์ด Dear God Elton John

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส

Dear God, are you there? Can you hear me? Do you...
care? Dear God, here are we less than perfect. Far from free.

Oh, we take what we get and we don't take no more, but...

we sometimes for get what it was you cre at ed us for.

Dear God, now's the time. If you're listening, show some sign.

Dear God, hear me plead. Don't desert us in our need.

* Oh, we take what we get and we don't take no more, but...

we sometimes for get what it was you cre at ed us for. Dear
God...

Dear God, lend a hand. Is this really what you planned

Dear God, in you we trust. Though we've failed you, don't fail us.

Dear God, I hope and pray you'll lead us to a brighter day.

Out of the darkness and light up our way.

Dear God, I hope and pray you'll lead us to a better way.

Love is the answer so light up our way, dear God.

Light up our way - dear God.

Dear God, love is the answer - so light up our way, dear God.

คอร์ดเพลง Elton John

คอร์ดเพลง Sorry Seems To Be The Hardest Word
คอร์ดเพลง Dear God
คอร์ดเพลง White Lady White Powder
คอร์ดเพลง Crocodile_Rock
คอร์ดเพลง Rocket Man
คอร์ดเพลง Home Again
คอร์ดเพลง Tiny_Dancer
คอร์ดเพลง Your Song
คอร์ดเพลง Harmony
คอร์ดเพลง Sorry Seems To Be The Hardest Word

คอร์ดเพลง Elton John

คอร์ดเพลง On Dark Street
คอร์ดเพลง Can You Feel the Love Tonight
คอร์ดเพลง I m Still Standing
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest