คอร์ด มันต้องถอน ปอยฝ้าย มาลัยพร

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส

งึกๆงักๆ มันป็นงึกๆงักๆ งักๆงึกๆ มันป็นงึกๆงักๆ

 

มันเป็นกะอึกกะอัก มันเป็นจึกๆจั๊กๆ มันเป็นอยากได๋จักกั๊ก มันเป็นบ่คึกบ่คัก

 

ตึม ตึม ตึ๊ม ตั๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตั๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตั๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม

 

ต๊อก ต๊อก ต๊อก ต๊อก ตอก ตอก ตอก ตอก จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน

 

        * โซงโลงเซงเลง มันเป็นโซงโลงเซงเลง โชงโลงเซงเลง มันเป็นโซงโลงเซงเลง

 

        มันมะโล่งมะเล่ง มันเป็นคือโซ่บ่เคง มันเป็นวินๆเซงๆ มันเป็นโองโลงเองเลง

 

        ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึม ตึม ตึม

 

        จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน(ถอนอย่างเดียว)

 

                ** กินเหล้าเมิดคืนมันบ่ซืนบ่แจ่ม มันกะอ้อมกะแอ๋ม มันงึกๆงักๆ คันได๋มาถอน ละซ่วงวะ ซ่วงวะ

 

                จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน ถอนแล้วจั่งซี่ซ่วง

 

        *** มันเป็นสะเม็ก มันเป็นอุๆอะๆ มันเป็นสะเม็ก มันเป็นอุๆอะๆ

 

        คันถอนคือสิซ่วงวะ มันเป็นหงึกๆปะๆ จั่งซั่นเอาจั่งซี่ซะ้

 

        ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม

 

        หยอย หยอย หยอง หยอย หยอย หยอย หยอย หย่อง

 

        จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน(ถอนได๋เนี่ยะ บ่แมนฝังได๋)

 

( * )

 

( ** , *** )

คอร์ดเพลง ปอยฝ้าย มาลัยพร

คอร์ดเพลง ว่าสิเซาเหล้า
คอร์ดเพลง นางแมวแอ่วฟ้า
คอร์ดเพลง ให้แหย่แหน่หล่า
คอร์ดเพลง ไม่ได้แอ้มฉันหรอก
คอร์ดเพลง ดอกกระเจียวลืมทุ่ง
คอร์ดเพลง มันต้องถอน
คอร์ดเพลง ชุดดําสปายแดง
คอร์ดเพลง วอนฟ้า
คอร์ดเพลง ตลกอกหัก
คอร์ดเพลง ปล่อยผัว

คอร์ดเพลง ปอยฝ้าย มาลัยพร

คอร์ดเพลง ผีง่าขาม
คอร์ดเพลง กะอิ๊ด
คอร์ดเพลง อ้ายจ่อยผู้เร้าใจ
คอร์ดเพลง กระเทยประท้วง
คอร์ดเพลง โควิดโคใจ
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest