คอร์ด Trouble Is a Friend Lenka

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส
Trouble he will find you, no matter where you go, oh oh

No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh oh

The eye of the storm or the cry in the morn, oh oh

You're fine for a while but you start to lose control.
 
* (but) He's there in the dark He's there in my heart. He waits in the wings.
 
He's gotta play a part. Trouble is a friend yeah, trouble is a friend of mine. Ah ooh

Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh

And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh

He sees what I see and he knows what I know, oh oh

So don't forget as you ease on down the road.

( * )
 
So don't be alarmed if he takes you by the arm.
 
I won't let him win but I'm a sucker for his charm.

Trouble is a friend yeah, trouble is a friend of mine. ah ooh

how I hate the way he makes me feel. And how I try to make him leave, I try, oh oh I try.
 
( * , ** )

คอร์ดเพลง Lenka

คอร์ดเพลง Unique
คอร์ดเพลง The Top Of Memory Lane
คอร์ดเพลง The_Long_Way_Home
คอร์ดเพลง Knock Knock
คอร์ดเพลง Trouble Is a Friend
คอร์ดเพลง The Show
คอร์ดเพลง Everything At Once
คอร์ดเพลง Everything s Okay
คอร์ดเพลง Blue_Skies
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest