เนื้อเพลง ต่างมุม แอม เสาวลักษณ์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
สายรุ้งของฉันนั้นคือพลังใจ
นำทางเดินไปทุกวัน
สายรุ้งของเขานั้นคือภาพลวงตา
เป็นเพียงมายาเท่านั้น
สายรุ้งสายเดิม
สายรุ้งสายเดียว
ฉันและเขาเห็นไม่เหมือนกัน
ฉันเห็นจากมุมของฉันคิดจากมุมของฉันไปทางหนึ่ง
ส่วนเขาเห็นจากมุมของเขา
คิดจากมุมของเขาตรงข้ามกัน
ฉันรับว่ามุมของเขา
เป็นอย่างมุมของเขาได้เช่นกัน
แต่เขาเขาว่ามุมของฉัน
จะต้องเป็นเหมือนเขา
ต้องเหมือนกันอย่างเดียว
ยาวนานเพียงใดเขายังไม่เคยเปลี่ยน
ยังคงเป็นคนเดิมทุกวัน
ถึงฉันเรียกร้องเขาเองไม่เคยฟัง
ยังคงยืนยันตามนั้น
เขาไม่สนใจ เขาไม่เห็นใจ (ฮู้)
เขาเท่านั้นที่สำคัญ
ฉันเห็นจากมุมของฉันคิดจากมุมของฉันไปทางหนึ่ง
ส่วนเขาเห็นจากมุมของเขา
คิดจากมุมของเขาตรงข้ามกัน
ฉันรับว่ามุมของเขา
เป็นอย่างมุมของเขาได้เช่นกัน
แต่เขาเขาว่ามุมของฉัน
ต้องไม่เป็นเช่นนั้นไม่สำคัญ
วันนี้ถึงไม่เห็นทางแก้ไข (ฮา)
ฉันจะเฝ้ามองต่อไป
นานเท่าไรยังไม่รู้
เขาไม่สนใจ เขาไม่เห็นใจ (ฮู้)
เขาเท่านั้นที่สำคัญ
ฉันเห็นจากมุมของฉันคิดจากมุมของฉันไปทางหนึ่ง
ส่วนเขาเห็นจากมุมของเขา
คิดจากมุมของเขาตรงข้ามกัน
ฉันรับว่ามุมของเขา
เป็นอย่างมุมของเขาได้เช่นกัน
แต่เขาเขาว่ามุมของฉัน
ต้องไม่เป็นเช่นนั้นไม่สำคัญ
นานานานานา
ฉันรับว่ามุมของเขาเป็นอย่างมุมของเขาได้เช่นกัน
แต่เขาเขาว่ามุมของฉัน
จะต้องเป็นเหมือนเขา
ต้องเหมือนกันอย่างเดียว
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง แอม เสาวลักษณ์
[ คอร์ด ต่างมุม แอม เสาวลักษณ์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest