เนื้อเพลง Refugee Big Ass

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

เวิ้งฟ้ากว้างกลางน้ำเรือลำน้อยล่องไป ลอยล่องไป ล่องไป ถอยไป ถอยห่างดิน

 

ดิน แผ่นดินถิ่นฐานตัวเอง โดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นแผ่นดิน

 

เวิ้งว้างกว้างทางฝันชีวันนั้นมืดมน ทนทุกข์ทน ทุกข์ทน สู้ทนสู้ต่อไป

 

ไกลห่างไกลสุดสายตา ลอยล่องในนาวาถึงคราไร้แผ่นดิน

 

ดิน ถิ่นเดิมลุกร้อนดั่งไฟแผดเผา ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตา

 

         * คราวผู้คนบนพื้นดินเดิมปากหมอง ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัว

 

         กิน มีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือ

 

เกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมา มาเข้ามาเข้ามาเรฟูจี

 

เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้าเรือลําน้อยล่องมา มาล่องมาเข้ามาเข้ามาหาแผ่นดิน

 

ดิน ถิ่นนี้มีนํ้าตา มีเหลือวันเวลาถ้ามาเพื่อดับไฟ

 

แผดเผา ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตา

 

( * )

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Big Ass
[ คอร์ด Refugee Big Ass]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง