คอร์ด โควิดโคใจ ปอยฝ้าย มาลัยพร

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
นับจากมื้อนั้น ทุกอย่างเปลี่ยนไป
ไวรัสเชื้อฮ้าย ลามไปทั่วถิ่น
บ่ว่าเมืองนอกเมืองไทย ฝืดเคืองทำมาหากิน
ภาระหนี้สินยังคงแบกไว้

โควิดโคใจ เฮ็ดให้ลำบาก
เดือดฮ้อนทุกข์ยากทั่วแดนตอนนี้
โควิดกลับมาน้ำตาเหี่ย
หลายคนอ่อนเพลียทุกอย่างหมดสิ้น
ทำมาหากินลำบากเหลือเกิน

โควิดแต่ว่าคนบ่หวิด โควิดแต่ว่าคนบ่หวิด
รัฐบาลกะคิดหาทางเยียวยา
คนป่วยกะหาทางรักษา คนป่วยกะมีทางรักษา
แต่เกิดได้ใหญ่มา หัวแต่เคยพบพ้อ

นี้บ้อเอิ้นโรคห่ากินปอด นี้บ้อเอิ้นโรคห่ากินปอด
มันกินไปฮอด สร้อยแหวนนาฬิกา
เงินทองที่ข่อยเก็บเซฟมา เงินทองที่ข่อยเก็บเซฟมา
บ้านเฮือนรถลา กะยังต้องส่งงวด

เว่ามาละมันเจ็บ มันปวด
เว่ามาละมันเจ็บ มันปวด
เว่าเรื่องผ่อนงวด จักสิหวิดบ่หวิด
เว่าเรื่องผ่อนงวด จักสิหวิดบ่หวิด

สิเฮ็ดแนวใด๋ โควิดกลับมา
จั่งแม่นเมื่อยล้า นำบักโควิด
ฟังข่าวทางบ้าน จิตตกหลาย
ไผกะย้านตาย นำบักโควิด
แต่ว่าว่าชีวิต ต้องสู้ต่อไป

โอ๊ยน้อนาย น้อนาย
เมื่อยเอาฮ้าย เมื่อยหลายเอาหนี่
เมื่อยเอาฮ้าย เมื่อยหลายเอาหนี่
โควิดมาเทื่อนี้สิไปลี้บ่อนใด๋
ใส่แมสก์ไว้ ล้างเจลแอลกอฮอล์
อย่ารีรอล้างมือให้จื่อจำเอาไว้
โควิดมา ให้เซฟตี้ ให้เซฟตี้

โควิดแต่ว่าคนบ่หวิด โควิดแต่ว่าคนบ่หวิด
รัฐบาลกะคิดหาทางเยียวยา
คนป่วยกะหาทางรักษา คนป่วยกะมีทางรักษา
แต่เกิดได้ใหญ่มา หัวแต่เคยพบพ้อ

นี้บ้อเอิ้นโรคห่ากินปอด นี้บ้อเอิ้นโรคห่ากินปอด
มันกินไปฮอด สร้อยแหวนนาฬิกา
เงินทองที่ข่อยเก็บเซฟมา เงินทองที่ข่อยเก็บเซฟมา
บ้านเฮือนรถลา กะยังต้องส่งงวด

เว่ามาละมันเจ็บ มันปวด
เว่ามาละมันเจ็บ มันปวด
เว่าเรื่องผ่อนงวด จักสิหวิดบ่หวิด
เว่าเรื่องผ่อนงวด จักสิหวิดบ่หวิด

สิเฮ็ดแนวใด๋ โควิดกลับมา
จั่งแม่นเมื่อยล้า นำบักโควิด
ฟังข่าวทางบ้าน จิตตกหลาย
ไผกะย้านตาย นำบักโควิด
แต่ว่าว่าชีวิต ต้องสู้ต่อไป

โอ๊ยน้อนาย น้อนาย
เมื่อยเอาฮ้าย เมื่อยหลายเอาหนี่
เมื่อยเอาฮ้าย เมื่อยหลายเอาหนี่
โควิดมาเทื่อนี้สิไปลี้บ่อนใด๋
ใส่แมสก์ไว้ ล้างเจลแอลกอฮอล์
อย่ารีรอล้างมือให้จื่อจำเอาไว้
โควิดมา ให้เซฟตี้ ให้เซฟตี้

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ปอยฝ้าย มาลัยพร
Blogspot - Wordpress - Pinterest