เนื้อเพลง อ้ายจ่อยผู้เร้าใจ ปอยฝ้าย มาลัยพร

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ข่อยมันคน
ละบ่มีหลักแหล่ง
ฮอดยามแลงละหาเลาะหาเที่ยว
ข่อยละมันละคนอยู่ตัวคนเดียว
สาวบ่เกี่ยวข่อยละบ่ออนซอน
เซ้ากะถอนมื้อแลงกะถอน
บ่ละออนละซอน
ละนำไผพอหน่อย
ถึงจ่อยกะจ่อยแต่ตัว
หัวใจ...ไม่เคยจ่อยเลย
(เชื่อม๊ะ)
ซุมผู้เแส่ละผู้สาวซำน้อย
ถอยให่พ้นรัศมีหัวใจ
ใจจ่อยจ่อยละของข่อยเจ็บหลาย
ย้อนแม่หญิงละทำร้ายข่อยก่อน
ก็เลยมีแต่ถอนกับถอน
ตราบใดที่เรามีร้านให้เซ็น
ถึงเป็นไอ้จ่อยขี้เมา
แต่ก็เป็น...จ่อยผู้เร้าใจ
สิ้นเดือนฟาดรีเจนซี่
วันที่สิบห้าลดมาเป็นโขง
ข่อนเดือนเปลี่ยนมากินหงส์
ปลายเดือนลดลง
มาตอกเหล้าขาว
มาตรฐานของเหล้าสุรา
ตือกินเวลาใด๋
กินอยู่ใสกะเมา
สุรามันกะคือนารี
สุรามันกะคือนารี
แค่เปลี่ยนวันที่
มันกะไปทางเขา
มันกะไปทางเขา
ละมันกะไปทางเขา
(โอ้ย)
เหล้าเจ้าปากละบ่มียากมีจน
อ้ายมันคนละชีวิตโสตาย
แฟนเคยมีจักว่าหนีไปไส
ต้องกลายเป็นอ้ายจ่อยขี้เมา
ซ่วงกะถอนถอนแล้วกะเมา
เหล้าเอ้ยเหล้า
จั่งแม่นเจ้าดีหลาย
บ่คือผู้หญิงบางคน
ดีต้น...แต่ว่าแตกปลาย

สิ้นเดือนฟาดรีเจนซี่
วันที่สิบห้าลดมาเป็นโขง
ข่อนเดือนเปลี่ยนมากินหงส์
ปลายเดือนลดลง
มาตอกเหล้าขาว
มาตรฐานของเหล้าสุรา
ตือกินเวลาใด๋
กินอยู่ใสกะเมา
สุรามันกะคือนารี
สุรามันกะคือนารี
แค่เปลี่ยนวันที่
มันกะไปทางเขา
มันกะไปทางเขา
ละมันกะไปทางเขา
(โอ้ย)
เหล้าเจ้าปากละบ่มียากมีจน
อ้ยมันคนละชีวิตโสตาย
แฟนเคยมีจักว่าหนีไปไส
ต้องกลายเป็นอ้ายจ่อยขี้เมา
ซ่วงกะถอนถอนแล้วกะเมา
เหล้าเอ้ยเหล้า
จั่งแม่นเจ้าดีหลาย
บ่คือผู้หญิงบางคน
ดีต้น...แต่ว่าแตกปลาย

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ปอยฝ้าย มาลัยพร
[ คอร์ด อ้ายจ่อยผู้เร้าใจ ปอยฝ้าย มาลัยพร]
Blogspot - Wordpress - Pinterest