เนื้อเพลง สัจธรรม อัสนี วสันต์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
        * เรามีดวงอาทิตย์ที่ยังส่อง เป็นไปตามครรลอง และเหตุผล นั้น
 
        จึงมีความแปรผันและแปรเปลี่ยน เป็นกงกรรมกงเกวียนอยู่อย่างนั้น
 
จะเป็นชีวิตหรือก้อนดิน ยังมีวันสิ้นสลาย
 
ไ่ม่มีวนฝืนหนีไปได้ สรรพสิ่งไม่เคยหวน ใดๆล้วนเป็นสัจธรรม
 
เอาความจริงมาสานแล้วค่อยต่อ วันวลายังพอให้แก้ไข
 
มองลงในความหมายให้ถ้วนถี่ มีเวลาทำดีกันเอาไว้
 
         ** ไม่ว่าวันนี้หรือวันใด ยังมีวันสิ้นสลาย
 
        ไม่มีวันฝืนหนีมันได้ สรรพสิ่งไม่เคยหวน ใดๆล้วนเป็นสัจธรรม
 
        ( * , ** )
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อัสนี วสันต์
[ คอร์ด สัจธรรม อัสนี วสันต์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest