เนื้อเพลง มันต้องถอน ปอยฝ้าย มาลัยพร

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

งึกๆงักๆ มันป็นงึกๆงักๆ งักๆงึกๆ มันป็นงึกๆงักๆ

 

มันเป็นกะอึกกะอัก มันเป็นจึกๆจั๊กๆ มันเป็นอยากได๋จักกั๊ก มันเป็นบ่คึกบ่คัก

 

ตึม ตึม ตึ๊ม ตั๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตั๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตั๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม

 

ต๊อก ต๊อก ต๊อก ต๊อก ตอก ตอก ตอก ตอก จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน

 

        * โซงโลงเซงเลง มันเป็นโซงโลงเซงเลง โชงโลงเซงเลง มันเป็นโซงโลงเซงเลง

 

        มันมะโล่งมะเล่ง มันเป็นคือโซ่บ่เคง มันเป็นวินๆเซงๆ มันเป็นโองโลงเองเลง

 

        ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึม ตึม ตึม

 

        จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน(ถอนอย่างเดียว)

 

                ** กินเหล้าเมิดคืนมันบ่ซืนบ่แจ่ม มันกะอ้อมกะแอ๋ม มันงึกๆงักๆ คันได๋มาถอน ละซ่วงวะ ซ่วงวะ

 

                จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน ถอนแล้วจั่งซี่ซ่วง

 

        *** มันเป็นสะเม็ก มันเป็นอุๆอะๆ มันเป็นสะเม็ก มันเป็นอุๆอะๆ

 

        คันถอนคือสิซ่วงวะ มันเป็นหงึกๆปะๆ จั่งซั่นเอาจั่งซี่ซะ้

 

        ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึม ตึม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม ตึ๊ม

 

        หยอย หยอย หยอง หยอย หยอย หยอย หยอย หย่อง

 

        จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน(ถอนได๋เนี่ยะ บ่แมนฝังได๋)

 

( * )

 

( ** , *** )

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ปอยฝ้าย มาลัยพร
[ คอร์ด มันต้องถอน ปอยฝ้าย มาลัยพร]
Blogspot - Wordpress - Pinterest