เนื้อเพลง กล้าหาญชาญชัย อัสนี วสันต์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
* กล้าหาญ ชาญชัย สิ่งใด กล้ำกลืน กล้าหาญ ชาญชัย หัวใจ ยืนยง
 
กล้าหาญ มั่นคง ปลดปลง จงเจริญ
 
        ** คงไว้ความงดงามน้ำใจ ก่อเก็บไว้ไม่หวั่นไม่ไหว
 
        หรีดหริ่งเสียงเรไร ค่ำคืน สิ่งสถาพรใดยั่งยืน สิ่งที่ฝืนให้คืนกลับมา
 
        สิ่งไหน สิ่งไหน กล้ำกลืน
 
( ** , * )
 
กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ
 
กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อัสนี วสันต์
[ คอร์ด กล้าหาญชาญชัย อัสนี วสันต์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest