เนื้อเพลง กรุงเทพมหานคร อัสนี วสันต์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก
 
ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน
 
อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมสิทธิ์
 
( * )
       
( * , * , * , * , * )
 
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อัสนี วสันต์
[ คอร์ด กรุงเทพมหานคร อัสนี วสันต์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง