แทป เราและนาย Loso

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 2.38
Pre Hook 2 เริ่ม 2.13
Instru เริ่ม 1.44
Hook เริ่ม 1.09
Pre Hook 1 เริ่ม 0.43
Verse เริ่ม 0.15
[คอร์ด เราและนาย Loso]
Blogspot - Wordpress - Pinterest