แทป ใจง่าย Labanoon

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 3.27
Pre Hook 3 เริ่ม 3.08
Instru เริ่ม 2.36
Hook 2 เริ่ม 2.16
Pre Hook 2 เริ่ม 1.56
Verse 2 เริ่ม 1.24
Hook 1 เริ่ม 1.04
Pre Hook 1 เริ่ม 0.48
Verse 1 เริ่ม 0.17
Intro เริ่ม 0.00
[คอร์ด ใจง่าย Labanoon]
Blogspot - Wordpress - Pinterest