แทป อยากหยุดเวลานั้นไว้ Frenchy Frenchy

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Bass !!!!!
[คอร์ด อยากหยุดเวลานั้นไว้ Frenchy Frenchy]
Blogspot - Wordpress - Pinterest