แทป เด็กดีไม่ดื้อ เด็กดื้อไม่ดี ชนกันต์ ทองอภิชาติ

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Drum !!!!!
[คอร์ด เด็กดีไม่ดื้อ เด็กดื้อไม่ดี ชนกันต์ ทองอภิชาติ]
Blogspot - Wordpress - Pinterest