แทป แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด วุฒิ ป่าบอน

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 3.47
Verse 2 เริ่ม 2.59
Instru เริ่ม 2.27
Hook เริ่ม 1.29
Verse 1 เริ่ม 0.45
[คอร์ด แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด วุฒิ ป่าบอน]
Blogspot - Wordpress - Pinterest