แทป จากกันไปง่ายๆ (Dễ Đến Dễ Đi) PIMRYPIE

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Bass !!!!!
[คอร์ด จากกันไปง่ายๆ (Dễ Đến Dễ Đi) PIMRYPIE]
Blogspot - Wordpress - Pinterest