แทป ตับไตใต้พุง L.กฮ. X ปู่จ๋าน ลองไมค์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 2.52
Bridge เริ่ม 2.04
Hook 2 เริ่ม 1.48
Verse 2 เริ่ม 1.32
Hook 1 เริ่ม 1.08
Verse 1 เริ่ม 0.36
Intro เริ่ม 0.01
[คอร์ด ตับไตใต้พุง L.กฮ. X ปู่จ๋าน ลองไมค์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest