แทป อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง ดูโอเมย์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Keyboard !!!!!

แทปเพลงอื่นๆ

[คอร์ด อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง ดูโอเมย์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง