แทป คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) (On this day) Aueyauey เอ๋ยเอ้ย

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Keyboard !!!!!

แทปเพลงอื่นๆ

[คอร์ด คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) (On this day) Aueyauey เอ๋ยเอ้ย]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง