แทป ขายเหล้าให้แน ทิน ภูธร ซุมเฮาเรคคอร์ด

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Bass !!!!!

แทปเพลงอื่นๆ

[แทป พักบ้างนะ Friday]
[แทป หวาน Cells]
[แทป นาฬิกาเรือนเก่า Palmy]
[แทป เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง Bandwagon]
[แทป ไข่ Singto Numchok & Joke So Cool]
[แทป ไปต่อหรือพอส่ำนี่ อาม ชุติมา]
[แทป รางวัลปลอบใจ Labanoon]
[แทป ด้วยมือคู่นี้ Karamail]
[แทป บ่เป็นหยัง ก้อง ห้วยไร่]
[แทป เพลงของเธอ Silly Fools]
[แทป พูดไป (Shitchat) ATOM X POK MINDSET]
[แทป คือเก่า เบนซ์ เมืองเลยXกระต่าย พรรณิภา]
[แทป กระจอกแท้ ร็อกคงคย]
[แทป หราง (เวลคัมทูเรือนจำ) บ.เบิ้ล สามร้อย]
[แทป ทาส Paradox]
[แทป ต่าง CATHERINE]
[แทป นางแมว หิน เหล็ก ไฟ]
[แทป อนุสาวรีย์ ก้อง ห้วยไร่]
[แทป เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง เพชร สหรัตน์]
[แทป ซมซาน Loso]
[คอร์ด ขายเหล้าให้แน ทิน ภูธร ซุมเฮาเรคคอร์ด]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง