แทป อ้ายมันคนซั่ว มอส คำหมากบิน

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 3.28
Verse 2 เริ่ม 2.32
Instru เริ่ม 2.04
Hook เริ่ม 1.21
Verse 1 เริ่ม 0.32
[คอร์ด อ้ายมันคนซั่ว มอส คำหมากบิน]
Blogspot - Wordpress - Pinterest