แทป โอมมะลู(คนฮู้อย่าไห้ เพี้ยง) การ์เนต& การ์ฟิวส์ สะเลอปี้

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Ending เริ่ม 2.39
Last Hook เริ่ม 2.10
Instru เริ่ม 1.40
Hook เริ่ม 1.13
Verse เริ่ม 0.30
Intro เริ่ม 0.02
[คอร์ด โอมมะลู(คนฮู้อย่าไห้ เพี้ยง) การ์เนต& การ์ฟิวส์ สะเลอปี้]
Blogspot - Wordpress - Pinterest