แทป แพ้ความจริง BOY PEACEMAKER

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 2.31
Verse 2 เริ่ม 1.50
Hook เริ่ม 1.16
Verse 1 เริ่ม 0.35
[คอร์ด แพ้ความจริง BOY PEACEMAKER]
Blogspot - Wordpress - Pinterest