แทป จ้องตา (Stare Out) Mean Phiravich

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Keyboard !!!!!
[คอร์ด จ้องตา (Stare Out) Mean Phiravich]
Blogspot - Wordpress - Pinterest