แทป จันทร์เจ้า ( Goodbye ) Slot Machine

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Ending เริ่ม 3.30
Instru เริ่ม 2.56
Verse 2 เริ่ม 1.46
Hook เริ่ม 1.03
Verse 1 เริ่ม 0.37
Intro เริ่ม 0.01
[คอร์ด จันทร์เจ้า ( Goodbye ) Slot Machine]
Blogspot - Wordpress - Pinterest