แทป ก่อนตาย Big Ass

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 3.46
Hook 4 เริ่ม 3.18
Hook 3 เริ่ม 2.50
Bridge เริ่ม 2.36
Solo เริ่ม 2.14
Hook 2 เริ่ม 1.52
Verse 2 เริ่ม 1.24
Hook 1 เริ่ม 0.59
Verse 1 เริ่ม 0.31
[คอร์ด ก่อนตาย Big Ass]
Blogspot - Wordpress - Pinterest