แทป ยามเมื่อลมพัดหวน Peacemaker

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Outro เริ่ม 3.04
Last Hook เริ่ม 2.37
Pre Hook 2 เริ่ม 2.23
Instru เริ่ม 1.56
Hook เริ่ม 1.28
Pre Hook เริ่ม 1.15
Verse เริ่ม 0.20
Intro เริ่ม 0.00
[คอร์ด ยามเมื่อลมพัดหวน Peacemaker]
Blogspot - Wordpress - Pinterest