แทป นักมายากล Paradox

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Outro เริ่ม 3.58
Ending เริ่ม 3.27
Instru 3 เริ่ม 3.01
Verse 2 เริ่ม 1.53
Instru 2 เริ่ม 1.32
Hook เริ่ม 1.11
Pre Hook เริ่ม 0.50
Instru 1 เริ่ม 0.45
Verse 1 เริ่ม 0.22
Intro เริ่ม 0.00
[คอร์ด นักมายากล Paradox]
Blogspot - Wordpress - Pinterest