แทป Missing You (ไม่มีเธอไม่มีใคร) เอ๊ะ ศศิกานต์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Bass !!!!!
[คอร์ด Missing You (ไม่มีเธอไม่มีใคร) เอ๊ะ ศศิกานต์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest