แทป คนไม่เอาถ่าน Big Ass

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 2.58
Hook 2 เริ่ม 2.17
Verse 2 เริ่ม 1.52
Hook 1 เริ่ม 1.21
Verse 1 เริ่ม 0.31
Intro เริ่ม 0.06
[คอร์ด คนไม่เอาถ่าน Big Ass]
Blogspot - Wordpress - Pinterest