แทป คู่ชีวิต Dr.Fuu

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 3.33
Instru เริ่ม 3.05
Hook 2 เริ่ม 2.37
Verse 2 เริ่ม 1.54
Hook 1 เริ่ม 1.19
Verse 1 เริ่ม 0.37
Intro เริ่ม 0.00
[คอร์ด คู่ชีวิต Dr.Fuu]
Blogspot - Wordpress - Pinterest