แทป ฝุ่น Big Ass

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 3.09
Verse 2 เริ่ม 2.20
Hook เริ่ม 1.50
Verse 1 เริ่ม 0.15
[คอร์ด ฝุ่น Big Ass]
Blogspot - Wordpress - Pinterest