แทป คำสุดท้าย Slot Machine

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Last Hook เริ่ม 3.13
Hook 2 เริ่ม 2.11
Verse 2 เริ่ม 1.50
Hook 1 เริ่ม 0.58
Verse 1 เริ่ม 0.10
[คอร์ด คำสุดท้าย Slot Machine]
Blogspot - Wordpress - Pinterest