แทป ยินดีไม่มีปัญหา อัสนี วสันต์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Ending เริ่ม 4.08
Last Hook เริ่ม 3.13
Verse 2 เริ่ม 2.56
Hook เริ่ม 2.01
Verse 1 เริ่ม 1.00
Intro เริ่ม 0.05
[คอร์ด ยินดีไม่มีปัญหา อัสนี วสันต์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest