ไตเติ้ล ได้หมดถ้าสดชื่น : : โสดโคตรเหงา (ติ้งลิงติ่ง) :