ร็อกอำพัน : Ost. แตก 4 รัก:โลภ:โกรธ:เลว : ความทรงจำ :